Helaas, deze vacature is niet actief.

Senior adviseur vergunningverlening in Den Bosch

Juridisch vacature bij Rijkswaterstaat in Den Bosch.

Beschrijving

Omschrijving

Voldoende en schoon oppervlaktewater en bescherming van het milieu en in het bijzonder de water(bodem)kwaliteit; voor een veilig en leefbaar Nederland is het naleven van water- en milieuwetten noodzakelijk. Als adviseur vergunningverlening (water)bodem bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland zet jij je kennis en kunde in voor schoon water en een schone waterbodem.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
De provincies Noord-Brabant en Limburg, en zelfs een stukje Gelderland, vormen het decor voor veel initiatieven waarbij een groot aantal belangen betrokken zijn. Denk hierbij aan projecten zoals rivierverruiming ter bevordering van de hoogwaterveiligheid van de Maas, vaak in combinatie met delfstofwinning en natuurontwikkeling. Ook vindt natuurontwikkeling plaats door bijvoorbeeld het verondiepen van diepe plassen en projecten met betrekking tot de Kader Richtlijn Water. Dit geldt ook voor de bescherming van het milieu en in het bijzonder onze waterkwaliteit. PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in waterbodems en baggerspecie staan volop in het nieuws en genieten de politieke aandacht. Als adviseur vergunningverlening zorg jij voor goede inhoudelijke onderbouwde oplossingen vanuit Rijkswaterstaat voor het bereiken van de milieudoelstellingen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als adviseur vergunningverlening heb je een breed pallet werkzaamheden waarbij het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) het belangrijkste kader is. Je hebt regelmatig contact met burgers, bedrijven en overheden die activiteiten in de Maas en kanalen willen uitvoeren en waarbij grondverzet plaatsvindt, of waarbij grond, baggerspecie of bouwstoffen worden toegepast. Hierbij behandel je onder andere vergunningaanvragen en meldingen en beoordeel je onderzoeksvoorstellen, waterbodemkwaliteitskaarten, inrichtingsplannen en nota's bodembeheer. Je reguleert en voorkomt hiermee emissies naar het oppervlaktewater. Een optimale coördinatie van het vergunningverleningsproces, dat is jouw doel: vanaf het eerste contact met aanvrager tot en met het afgeven van het besluit. Intern stem je inhoudelijk af met adviseurs zoals rivierkundigen, juristen, handhavers, beleidsmedewerkers en ecologen. Externe afstemming vindt met name plaats met onze ketenpartners waterschappen, provincies en gemeenten.

Wat wij aan jou waarderen
Je bent een professionele en gedegen gesprekspartner, waarbij je makkelijk samenwerkt, de verbinding legt en snel tot een helder oordeel komt. Plannen, organiseren en overtuigen kan je van nature goed, en met jouw politieke sensitiviteit kan je situaties goed inschatten. Je legt de juiste verbanden en neemt zowel de belangen van Rijkswaterstaat, de aanvrager en overige betrokkenen mee in je afwegingen. Vanaf medio 2023 zal de Omgevingswet naar verwachting in werking zijn. Dit vraagt van jou een nog meer flexibele en op samenwerking met andere ketenpartners gerichte houding. Tot slot heb je de ambitie een bijdrage te leveren aan het naar een hoger plan tillen van het taakveld bodem en emissies binnen Zuid-Nederland.

Wil je meer informatie over de vacature voordat je gaat solliciteren?
Bel met Peter Smeets, afdelingshoofd Vergunningverlening, via 06-51584163. Hij staat je graag te woord!

Functie-eisen

 • je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding bijvoorbeeld in de richting van bodem, milieuchemie of milieutechniek;
 • je hebt kennis van de technische aspecten van (water)bodem, bodembeleid, onderzoeksstrategieën en protocollen;
 • je hebt minimaal drie jaar ervaring met vergunningverlening bodem;
 • je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hun onderliggende besluiten zoals het Besluit Bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen.;
 • je hebt je ook al verdiept in de Omgevingswet die er aan staat te komen.

Arbeidsvoorwaarden

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? 's Middags je (klein)kind van school halen en 's avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Den Bosch of Maastricht, afhankelijk van jouw woonplaats. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega's vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de selectiegesprekken vinden plaats in de week van 9 t/m 13 januari 2023;
 • de selectiegesprekken vinden bij voorkeur op locatie plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Een mooi bijeffect is de impact die we hiermee maken: hybride werken is minder druk op snelwegen en OV en minder CO2-uitstoot.

Heb je vragen over het hybride solliciteren? Neem dan contact op met onze adviseur Werving en Selectie of kijk op de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zuid-Nederland (ZN)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Hierbij kan je denken aan de A2, de A58, de Maas, het Wilhelminakanaal en de vele bruggen binnen dit gebied.
Hiervoor werkt ZN samen met onder andere de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. De ambitie is om als eenheid en met één werkwijze de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland elke dag beter te maken.

In totaal werken ruim 400 mensen binnen ZN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Afdeling Vergunningverlening
Tot de kerntaken van de afdeling behoren het verlenen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, het beoordelen van meldingen en het bijdragen aan het opstellen van projectplannen. Verder draagt de afdeling zorg voor het adviseren van andere bevoegde gezagen, coördineren en afstemmen met andere waterbeheerders bij de vergunningverlening in samenloopgevallen.

De afdeling levert capaciteit, kennis en expertise met betrekking tot het adviseren van initiatiefnemers in voortrajecten en vroegtijdig en proactief betrokken zijn bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen, bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en derden. De afdeling draagt bij aan crisismanagement door het beschikbaar stellen van expertise respectievelijk aan handhavingsprogramma's vanuit regio-specifieke kennis. De afdeling telt momenteel 26 medewerkers.

Salarisomschrijving

€3503 - €5343

Extra informatie

Status
Inactief
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Den Bosch
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Juridische vacatures | Fulltime (startersfunctie) | Middelbare school

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.